Nyolcas

Harcos, Vezér, Erős, Főnök, Dirigens, Kihívó

Erősségei: Határozott, önálló, magabiztos, öntudatos, erős egyéniség. Képes tiszteletet, tekintélyt ébreszteni önmaga iránt. Igazságos őszinte és szókimondó. Igen fejlett igazságérzete van, megérzi, ha valami nem egyenes. Bátor és tettre kész, határozottan kiáll önmagáért, és védelmezi mások igazát is. Született hangadó, rátermett, természetes vezető, nehéz helyzetben kezébe veszi a kezdeményezést. Kedveli a kihívásokat, szívesen választja a nehezebb utat, szeret és tud bizonyítani. Élvezi az életet, környezetével nagylelkű és figyelmes, gyakran támogat másokat, aki vele van, azt apaként védelmezi.
Fő indítéka: Azt akarja, hogy önálló legyen, megvédje önmagát, és maga határozza meg sorsát, életútját.
Fő félelme: hogy gyenge, mások bántják, mások irányítása alá kerül.
Jellemző mondata: „Képes vagyok rá, ura vagyok a helyzetnek.”

Intrapszichés folyamatok:
A nyolcas nem akarja, hogy sorsáról mások határozzanak, a maga ura akar lenni. A nyolcasok az enneagram leghatározottabb, legcselekvőképesebb személyiségei, de egyúttal ők a legnehezebben kezelhetők.
Mivel a nyolcas  alapvetően az alárendeltségtől fél, és a világot veszélyesnek, kíméletlenül önzőnek tekinti, amelyben az evolúció-elméletből ismert létért való küzdelem uralkodik, páncéllal veszi körül magát, elfojtja gyengeségét, sérülékenységét, gyengédségigényét, hogy megnyerje a csatát.
Mivel erős, környezetében tisztleletet ébreszt, tekintélyt sugároz, könnyen, szinte természetes módon válik vezetővé. Igen jó vezető lehet, mivel igazságos, határozottan és gyorsan dönt, uralni tudja a dolgokat. Gyakran azonban túlzott dominanciára tör, és nem tűr ellentmondást.
Hajlamosak a dolgokat ellentétes polaritások között szemlélni, a világot fehérnek és feketének látja. Egy dolog vagy jó, vagy rossz, egy ember vagy a barátom vagy, vagy pedig az ellenségem.
A nyolcas bátor, bármikor kész kiállni az igazságért, hogy védelmezze önmagát, csapatát, vagy azért, hogy megvédje a gyengébbet az igazságtalanságtól. Másrészt viszont csak azt a törvényt követi, amit helyesnek tart és ami szerinte rá vonatkozik.
Őszinte és szókimondó. Ha valami bántja, akkor azon nyomban meg is mondja, hogy mi az. Hajlamos a kritikára, úgy érzi, hogy az a kötelessége, hogy tudassa veled, mi a jó neked és mi a rossz veled kapcsolatban. Ő maga azonban rosszul tűri a kritikát. Elvárja, hogy őt mindenki olyannak fogadja el, amilyen:"én ilyen vagyok és kész!"
Leginkább a gyengeségtől fél, a gyengeségnek még a látszatát is kerüli. Ezért nehezen enged másokat közel magához. Gyakran előfordul, hogy az érzelmeket is a gyengeség jelének tekinti, ezért elfojtja, háttérbe szorítja azokat. Partnerkapcsolataiban azonban mély érzésekre, odaadásra is képes, gyengéd, figyelmes, szeretete azonban erőteljesen birtokló.

Gyermekkor:
A legtöbb nyolcasnak túlságosan korán kellett felnőnie. Ennek több oka lehet: apa nélküli család, gyenge, támogatásra szoruló anya, veszélyes környezet, egy kiszámíthatatlan, erőszakos felnőtt családtag, stb. Az is lehet, hogy a család normális, konszolidált, de nem tudott mit kezdeni a kis nyolcas temperamentumos, kalandvágyó természetével. Problémás gyereknek tekintették, nem egyszer ráosztották a „bűnbak” szerepét, mindenesetre következetlenül büntették. Megbüntették olyan dolgokért, amit nem tett meg és megúszott olyasmiket, amit elkövetett. Ez aztán egy olyan érzést alakított ki benne, hogy a törvények önkényesek. Más nyolcasok úgy érezték, hogy gyerekkorukban elhagyták, elárulták őket, pl. azért, mert kollégiumba, bentlakásos iskolába kerültek. Úgy érzik, hogy szüleik nem voltak ott, amikor valóban szükség lett volna rájuk.
A túlélés érdekében a nyolcasnak ki kell alakítania egy páncélt, egy kemény külsőt. Korán eldöntötte: nincs szüksége másokra, neki kell gondját viselnie saját magának, védelmezni kell magát az ellenséges világgal szemben. Szabályit maga hozza és csak azokat követi.

Gyengeségei:
Nem különösebben jó csapatjátékos, túlzottan hajlamos a versengésre.
Hajlamos az autokratikus vezetésre, rosszul tűri a kritikát, az ellentmondást. Nemcsak tiszteletet, félelmet, ébreszthet környezetében, beosztottaiban. Ösztönös, impulzív személyiség, könnyen elveszt az önuralmát, agresszívvá válhat. Gyakran túlságosan is gyorsan dönt, nehezére esik mérlegelni, megfontolni a dolgokat cselekvés előtt.
Vállalja a kockázatot, dörzsölt, pragmatikus, a cél érdekében szívesen keresi meg a „kiskapukat”, úgy érzi, a törvényt is megkerülheti, ha érdekében áll. 
Hibáit, tévedéseit nehezen ismeri be, kudarcainak okát kizárólag a külvilágban keresi. Időnként mindenki hibáztat valamiért valakit, de a nyolcas – ha nem elég sikeres – hivatásos hibáztatóvá válik. .
Őszinte szókimondása tapintatlanságba csaphat át, a vitákban gyakran megsebezheti mások érzékenységét.

A leromlás folyamata:
Minél inkább fél a nyolcas kimutatni gyengeségét, annál inkább fojt el környezetében minden kritikát. Ezzel megfosztja magát a visszajelzésektől, és egyre inkább elveszti az önkontrollt.
Nagyképűvé, fölényeskedővé válik, felveszi a megközelíthetetlen és tévedhetetlen főnök szerepét, akinek „akkor is igaza van, amikor téved”.
Egyre provokatívabb, nemcsak vállalja, hanem gyakran kifejezetten keresi a konfliktust, hogy megmutassa rendíthetetlen önállósának erejét. Élvezi a szembeszállás, felülkerekedés lehetőségét.
Mivel saját céljait mindennél fontosabbnak érzi, igazságossága elvész, „A cél szentesíti az eszközt” elv alapján úgy érzi, mindent megtehet a győzelemért.
Ha veszít, téved vagy hibát követ el, a leromló nyolcas az önkritika legkisebb jele nélkül kezd önigazolásba. „Én ártatlan vagyok! Nem én csináltam!” – mondja, és őszintén így is gondolja.  Az önigazolást a világ hibáztatásába fordítja át.
 
Leromlott:
A leromlott nyolcast a dominanciára való törekvés, autokratikus hajlam könyörtelen diktátorrá teszi. Önzővé, egocentrikussá válik, átgázol másokon, minden áron győzni akar. A gyengédségnek, másokra figyelésnek már nyoma sincs benne.
A hatalomvágytól erőszakossá, agresszívvé és tapintatlanná válik. Elképzeléseiből jottányit sem enged, úgy tartja, mindig győznie kell, elutasítja a kompromisszumot. Jaj annak, szembe mer szállni vele.
Kommunikációja is fenyegetővé válik, egyre nyíltabban helyez kilátásba, illetve alkalmaz retorziókat. Ha nincs módja arra, hogy abban a pillanatban visszaadja, vélt vagy valós sérelmét, akkor az ellenséges érzést megtartja, sőt, érleli magában, míg megérik az idő a bosszúra. 
A leromlott nyolcas elűzi maga mellől az embereket sőt: ellenségévé teszi őket, akiknek minden okuk megvan rá, hogy leszámoljanak vele. Ahogy egyre destruktívabbá válik, úgy válik egyre sebezhetőbbé is. És végül pontosan azt éri el, amitől a legjobban félt: minden esély megvan arra, hogy bántani fogják, és elveszti önállóságát.

A személyiségfejlődés útja:
A felszín alatt a nyolcas egy lágy, édes, megriadt kisgyermek, akinek fel kellett vennie a kemény harcos maszkját.
A nyolcasnak ezt a gyermeket kell megtalálnia, megnyugtatnia, és biztosítania arról, hogy a világ nem is olyan veszélyes és ellenséges hely.
A nyolcasnak szembe kell néznie gyengeségével, sebezhetőségével, Ha talál egy – legalább egy – igaz barátot, akiben őszintén bízni tud, és meg tud nyílni előtte, akkor szorosabb kapcsolatba kerül saját érzéseivel. Így megélheti, hogy érzései, bánata nem gyengítik erejét, cselekvőképességét.

Fejlett személyiség:
A fejlett nyolcasok konstruktív és tiszteletet parancsoló vezetők. Igazságos, jó döntéseket hoznak, tetteikért pedig vállalják a teljes felelősséget. Szavuk és kézfogásuk pedig egyenértékű bármilyen szerződéssel.
Büszkék önmagukra és eredményeikre, de tudják, hogy mások segítsége nélkül semmire sem jutnának. Törődnek mások szükségleteivel, kiváló emberismerők, nemcsak azt látják a másikban amire képes, hanem azt is, hogy mivé válhat. Tudják, hogyan lehet kihozni a legjobbat.
Erős akaraterővel és önuralommal rendelkeznek. Képesek legyőzni az akadályokat, vállalják a küzdelmet, melyekből még akkor is megerősödve kerülnek ki, ha aktuálisan nem győztek, mert a győzelem már nem mindennél fontosabb a számukra. Kiállnak jogaikért, de maximálisan figyelembe veszik mások jogait is.
Bátor, nemes lelkű karizmatikus emberek, akiket szívesen és önként követnek.  Szabadok és függetlenek, képesek arra, hogy nagy dolgokat vigyenek végbe.

Inetgáció/dezintegráció

Példák: Martin Luther King, Mihail Gorbacsov, Sztálin, Szaddam Husszein, Beethoven, Hemingway,  Katharine Hepburn, Jack Nicholson,, Havas Henrik, Orbán Viktor, Torgyán József, „Zorba a görög”, „a keresztapa (Don Corleone)”