Enneagram

Az Enneagram egy személyiségtipológia, amely 9 személyiségtípust karakterizál (innen a neve is: ennea (gör.) = kilenc, gramma = ábra, garfika). Az Enneagram tehát kilences diagrammot jelent az embereket hajlamaik és bizonyos rögzült viselkedési mintáik alapján 9 csoportba sorolja. Gyökerei messze visszanyúlnak az ókorba.  Újrafelfedezése a 70-es években történt, Amerikában. Ma a világon mintegy két tucat enneagram-intézmény és néhány száz terapeuta és oktató működik. Sikerének titka, hogy amíg a legtöbb személyiségtipológia csak leírja, jellemzi a különböző típusokat, addig ez segítséget is nyújt, irányt mutat a kívánt változás irányába. Márpedig az emberek nem csak önmaguk és mások megismerésére, megértésére törekednek, hanem szeretnének változni és másokon is változtatni. Ezt a feladatot teljesíti tudományos alapokon állva az Enneagram. A hajtóerők, törekvések, külső és belső jellemvonások megfogalmazása mellett meghatároz együttműködési irányelveket, kezelési stratégiát és felhívja a figyelmet a lehetséges csapdákra, illetve a fejlődés útjára.