Dinamika - integráció, dezintegráció

Az eddigiek során áttekintettük a személyiségtípusokat, melyek a kör mentén egy mástól egyenlő távolságra helyezkednek el. De vajon mi szükség van a körön belül található bonyolult ábrára, a típusokat összekötő vonalakra? Ha jobban szemügyre vesszük az enneagramot, megfigyelhetjük, hogy minden számhoz két egyenes vezet. A gyökérpontok (3,6,9) egy háromszög csúcsai, és csak egymással vannak összekötve. A többi ponthoz is 2 egyenes vezet (az egyes a hetessel és a négyessel, a kettes a négyessel és a nyolcassal áll összeköttetésben és így tovább.
Az egyenesek a személyiség mozgását, dinamikáját mutatják. Két irány lehetséges. Az integráció iránya, (amerre a nyíl mutat) ez az adott típus további fejlődéséhez, kiteljesedéséhez vezető út, azt üzeni számunkra, hogy mely tulajdonságok, viselkedésmódok integrálására van leginkább szükségünk. (Nevezik a szív útjának is, mivel ösztönösen ebbe az irányba mozdulunk el, ha boldognak, kiteljesedettnek érezzük magunkat, illetve ha szerelmesek vagyunk.) A másik, a dezintegráció iránya (a nyíl hegyétől a talpa felé) azt jelzi, hogy milyen (rendszerint káros) viselkedésformákat vagyunk hajlamosak felvenni stresszhelyzetben,  amikor saját típusunk viselkedésmintáit már kimerítettük, és szokásos stratégiáink nem működnek. Természetesen a dolog nem ilyen egyszerű. Nem állíthatjuk, hogy az egyik irányban szükségképpen kizárólag jó, a másikban pedig csak rossz irányba változunk. A dezintegráció irányába történő elmozdulás például – az új megküzdési stratégiák bevonásával – megvédheti a személyiséget a leromlástól. Az integráció irányába mozdulva pedig – pl. a szerelem lila ködében – elképzelhető, hogy nem csupán a számunkra hasznos tulajdonságokat vesszük át. Mindenesetre a mozgások megértése és felismerése sokat segíthet fejlődésünk felgyorsításában. Nagyon fontos azt megjegyezni, hogy nem váltunk személyiségtípust! Csupán stratégiákat veszünk át a vonallal kapcsolódó pontoktól.
A továbbiakban igen vázlatosan, és a végsőkig leegyszerűsítve mutatjuk be az egyes személyiségtípusok dinamikáját.
A gyökérpontokat a belső háromszög köti össze. Az integráció (szív) irányába történő mozgás az óramutató járását követi. Dezintegráció esetén (stressz alatt) a mozgás iránya az óramutató járásával ellentétes. A többi pont mozgása a vonalak mentén ilyen sorrendben történik: 1-4-2-8-5-7-1- Ez a mozgási irány stresszben, dezintegrációban. A integráció (szív-mozgás) ezzel ellentétes irányú. Ennek követése azonban túl bonyolulttá, nehezen áttekinthetővé tenné a leírást, ezért a dinamikát a számok sorrendjében írjuk le.

Egyes

Az egyes stressz alatt a négyes stratégiáját kezdi felvenni. Szeretne megszabadulni a rá nehezedő rengeteg tehertől, ezért önmagába vonul vissza. Melankolikus és rosszkedvű lesz, szinte lubickol az önsajnálatban. Mereng a régi szép napokon az idő megszépítő messzeségén keresztül. Lehet, hogy körülnéz és azt látja, hogy mindenki másnak jobban megy az élete. Úgy érzi, hogy különlegesen szerencsétlen, hogy mindent elrontott. 
Az egyes a szív helyzetben a hetesre kezd hasonlítani. Ha szerelmes, akkor váratlanul egészen spontán, természetes tud lenni, másrészt viszont csapongó és kiszámíthatatlan. Az integrálódó egyes képes ellazulni, és élvezni az életet. Elhiszi, hogy sok örömet és elégedettséget szerezhet magának anélkül, hogy önzőnek vagy felelőtlennek kellene tartania magát érte. Rájön, hogy az életben sok csodálatos dolog van, amit nem kell tökéletesíteni. Azt is felfedezi, hogy rugalmasságával nem veszélyezteti értékeit. Elfogadja az életet úgy, ahogy van, s éppen ezzel válik képessé a helyes cselekvésre, ettől válhat példaképpé.

Kettes

Stresszben kettes nyolcasként működik. Dühöng, sértéseket és tárgyakat vág oda. Nyers, kíméletlenül őszinte lehet, vagy felvág és dicsekszik.  Uralkodó módon aláássa mások önbizalmát.  Agresszióját szabadon ereszti, szeretete gyűlöletté változik.
A szív helyen a kettes a négyes romantikáját veszi át. Álmodozik, helyzeteket, beszélgetéseket képzel el. Integrálódva többet foglalkozik önmagával, nagyobb érzelmi tudatosságra tesz szert. Képessé válik elfogadni negatív érzéseit is, s végre feltétel nélkül fogadja el önmagát. Így szeretete őszintébb, valódibb lesz, sokkal mélyebbet és személyesebbet képes adni másoknak. Ezzel eléri, hogy nem azért szeretik, amit másokért tesz, hanem egyszerűen önmagáért.

Hármas

Túlzott, tartós stresszben az elszánt, cselekvő produktív hármas kilencesként viselkedik. Ez akár menekülés is lehet a szüntelen tevékenység, a hajsza elől. Eltávolodik a helyzettől, megpróbál kilépni belőle, nem hajlandó szembenézni vele. Ahelyett, hogy produktív lenne, csupán fantáziál erről. Elveszti motivációját, lustává, apatikussá válik. Úgy érzi minden úgy jó – pontosabban úgy rossz – ahogy van, és úgysem lehet semmit tenni ellene.
Ha a hármas szerelmes lesz, akkor úgy viselkedik, mint a hatos. Hajlamossá válhat kételkedni önmagában és a másikban. Megpróbál a színfalak mögé látni, túl sokat „agyal”. Másrészt viszont – integrálódva - hiúságát levetve hűségessé és odaadóvá válik, kiválóan alkalmazkodik, és képessé válik az elköteleződésre. Ekkor már nincs feltétlen szüksége mások elismerésére: a hűség, odaadás és elköteleződés hozhatja meg a hármas számára az igazi önbecsülést.

Négyes 

Stressz alatt kettesként fog cselekedni, azaz a hatalmat birtokló személlyel fog törődni. Néha új kapcsolatokat köt ilyen helyzetben, és kezdetben kettesként viselkedik. Védelmezi a partnert és gondoskodik róla. Kilép saját szenvedéséből azért, hogy egy vidám arcot teremtsen maga körül, hogy a segítő partner legyen. Tanácsokat ad, főz, gondoskodik. Hajlamos tapadóssá válni, betolakodni mások életébe. Kényszeresen próbál elismerést kicsikarni, elkezd mások bűntudatára apellálni, manipulálni környezetét.
A szív helyzetben egyesként jár el. Hajlamos lehet  perfekcionistává, hiperkritikussá és csípőssé válni, kezdi.kritizálni, saját képre formálni a partnerét. Az integráció irányában a négyesnek az segít, ha valami objektív dologra összpontosítja figyelmét, olyasmire, ami kívül áll érzelmein és képzeletén. Ha nem hangulati, hanem elvi alapon dönt, cselekszik. Ha elfogadja, hogy vannak olyan értékek, amiknek alá kell vetnie magát, és hangulatai helyett lelkiismerete parancsát kezdi követni, nem veszti el kapcsolatát érzéseivel, hanem szorosabb kapcsolatba kerül a világgal, és megtalálja igazi önmagát.

Ötös 

Stresszhelyzetben a hetes felé mozog. Hiperaktívvá és szétszórttá válik, elveszti józan módszerességét. Változatosság iránti vágy és szellemi nyugtalanság lesz úrrá rajta, egyik témából a másikba kap. Tervezgetni kezdi a jövőt, esetleg teljesen váratlanul utazni kezd. Esetleg évekig készül titokban egy szerepváltásra. Egyre kiszámíthatatlanabbá, szeszélyesebbé és labilisabbá válhat.
A szív helyen az ötös nyolcasként viselkedik. Önbizalma megnő, kérkedő, dicsekvő is lehet, mindenesetre igyekszik pozitív oldalát kihangsúlyozni, megnyilvánítani. Szerelmesen akár agresszívvá is válhat,  kiabál és ajtókat csapkod, és oroszlánként védelmezi szerelmét. Az integrálódáshoz az ötösnek arra van szüksége, hogy ne csak megfigyelje a világot, hanem részévé váljon, azonosuljon vele. Ha már nem érzi fenyegetőnek a külvilágot, már nem érzi szükségét a mindent-tudásnak, magabiztossá, öntudatossá, határozottá válhat.

Hatos

A hatos stresszhelyzetben úgy tesz, mint a hármas lenne, és produkálni kezd, munkamániássá válik. Ez előnyös lehet abból a szempontból, hogy „kijön a fejéből” és cselekedni kezd. Elkezd úgy viselkedni, ahogy mások elvárják tőle, egyre inkább meg akar felelni a követelményeknek. Versengővé válnak, áhítják mások elismerését. Előtérbe tolják magukat így próbálják megerősíteni omladozó önbecsülésüket.
A szerelmes hatos a kilences felé mozog. Ellazul, lustává, álmodozóvá válik. Nem tesz semmit, várja, hogy a másik kezdeményezzen. Zenét hallgat, vagy a vízparton nézi a naplementét.  (Közben persze lehet, hogy elmegy a vonat.) Az integrálódó hatos a kilencestől nyitottságot és optimizmust, könnyedséget tanulhat. Ha túllép félelmein és kétségein, nem keres támaszt mindenáron, elfogadja a világot olyannak, amilyen akkor függetlenné válik, de egyúttal az emberekhez is közelebb kerül.

Hetes

A hetes stressz alatt az egyeshez hasonlóan működik. Úgy érzi, hogy vissza kell fognia magát, és szorgalmasabban kell dolgoznia. Korlátokat állít önmaga elé, ettől azonban frusztrációt él át, dühös lesz, és bírálni és ítélkezni kezd. Dogmatikussá és körülményessé, türelmetlenné és rideggé válik. 
A szív helyen ötöshöz válik hasonlóvá. Ha szerelmes lesz, befelé fordul, jobban kedveli a magányt, vagy a kétszemélyes intimitást, mint a kalandot, az élvezeteket. Az is lehet, hogy sérülékennyé válik, nem meri túl közel engedni magához a másikat. Az integrálódó hetes összeszedettebbé és elmélyültebbé válik. Nem hajtja egyik kalandot, élvezetet a másik után, élményeit mélyebben átéli, feldolgozza és – csodálatos módon – sokkal jobban élvezi.

Nyolcas

Stressz alatt visszavonul az ötös szerepbe. Ezt akár taktikai visszavonulásnak is tekintheti, a fenyegető külvilággal szemben most nem a cselekvő önérvényesítést választja, hanem a gondolatok által nyújtott biztonságot. Titkolódzóvá, szenvtelenné válik, esetleg elrejtőzik és minimálisra csökkenti szükségleteit.
A nyolcas a szív helyen kettes szerepet vesz fel. Segítővé, „anyává” válik. Odaadó, mindent megtesz a másikért. Hajlamos mindent túlzásba vinni, szinte elhalmozza a kedvest minden földi jóval. Szerelme azonban tapadó, birtokló, fojtogató lehet.  Az integrálódó nyolcas megtanulja arra használni hatalmát, hogy másokon segítsen. Empatikussá válik, képes azonosulni a másikkal. Rájön: alapvető érdeke, hogy szeressen másokat. Ettől nem válik gyengévé, sebezhetővé, ellenkezőleg, ha az ember képes megnyílni a másik előtt és átvállalni valamit a terheiből attól erősebb sebezhetetlenebb lesz.

Kilences

A kilences stresszhelyzetben úgy viselkedik mint egy hatos. Szorongani kezd, bizonytalanná válik. Kételkedik önmagában,  nem tudja biztosan, hogy mi a valóság, hogy a dolgok azok-e, aminek látszanak. Támogatást, útmutatást keres, bekapcsolódhat valamilyen szervezet életébe, vagy a munkába veti bele magát. Hajlamossá válik másra hagyatkozni, átadni az életét valakinek, aki majd „rendbe teszi”. 
Ha szerelmes lesz, a kilences úgy viselkedik mint a hármas. Produkálni, termelni kezd a szeretett lény kedvéért. Kidolgozott ajándékot készít, programokat szervez, kitalálja, mire van szüksége. Jobban ad a látszatra, igyekszik minél jobb képet festeni önmagáról. Az integrálódó kilences elkezd törekedni önmaga fejlesztésére, nem söpri szőnyeg alá az élet negatív oldalát, képes vállalni a konfliktust, az önérvényesítést. Nem fél a változástól, aktívvá, belülről vezéreltté válik. Tudja, hogy érdekei érvényesítésével nem sodorja veszélybe kapcsolatait, képes önmagát adni, s ezzel maga köré vonzza a többi embert.