Hetes

Rajongó, Hedonista, Életszerető, Kalandozó, Ötletzsák, Optimista, Univerzális, Mágikus Gyermek

Erősségei: Szikrázó elme, aki mindig pozitívan gondolkozik, lelkes, lendületes, tettre kész, spontán és rugalmas. Örök optimista, tele van lelkesedéssel. Őszintén nyitott, minden gyanakvás és ravaszság nélkül közeledik az emberekhez. Életszeretetével képes magával ragadni másokat is. Élvezi az életet, és nem rágódik a fogyatékosságokon. Mindent kipróbál; mindenben felfedez valamit, amit értéknek tekint.
Extrovertált, könnyen teremt kapcsolatokat. Igen aktív, gyorsan dönt és cselekszik. Gyors felfogóképessége van, gyakran több különböző dologhoz van tehetsége, polihisztor, könnyen ér el sikereket. Nagyszerű ötletei vannak, felfedező, feltaláló lehet.
Képes megőrizni magában az örök gyermeket, rácsodálkozik a világra, és lenyűgözik az élet apró csodái. Hálás tud leni mindenért amit kap, amit átél. Kozmopolita, hazája az egész világ, bárhol otthon érzi magát, mindenkit egyenlőnek tekint.
Sármos, elbűvölő társalgó, nagyszerű humora van
Fő indítéka: Azt akarja, hogy elégedett, kielégült legyen, élményeket éljen át, részese legyen a világmindenség teljességének.
Fő félelme: hogy kimarad valamiből, nélkülöznie kell, hogy elborítja a fájdalom.
Jellemző mondata: „oké vagyok, boldog vagyok, nagyszerűen érzem magam, minden a legjobban alakul.”

Általános jellemzés, intrapszichés folyamatok:
A hetes habzsolja az életet, az élményeket. Úgy érzi, állandóan el kell foglalnia magát, hogy ne szembesüljön – esetleg fájdalmas – érzéseivel.
Nyitott minden újra, az új eszmékre, ő a New Age gondolkodás embere, de ott volt a 60-as évek hippi-mozgalmaiban, kommunáiban is. Mezítláb járni virággal a hajban, ezek tetszenek a hetesnek. Az egészséges étrend, életmód elterjesztésében élen jár.
A hetes imádja az új elméleteket. Kiváló szintetizáló vagy asszociatív gondolkodáséval olyan új és szokatlan kombinációkat fedez fel a dolgok között, amire addig senki sem gondolt. De azt már nem szereti, ha az előző éjszakai sziporkázó elméletével másnap zavarják, ha meg kell maradnia egy gondolatnál, kidolgozni, és mélységet adni neki.
A hetes töretlenül hisz a fejlődésben, állandó víziója az, hogy egy aranykor felé haladunk. A dolgok állandóan egyre jobbra fordulnak. A jelent a jövő teszi elviselhetővé.
A hetes szomjúhozza az új tapasztalatokat, élményeket. A hetes, aki egész éjjel bulizott és most éppen azt alussza ki, közben pedig attól fél, hogy ezalatt valamiből kimarad.
Ha valami, valamilyen cselekvés vagy program mellett dönt, az azt jelenti, hogy a többi lehetőség elvész a számára. Ezt elviselhetetlennek tartja. Ezért lehetőségeit – amennyire csak lehetséges - mindig nyitva hagyja.
Kiváló teljesítményre, eredményekre képes, de gyakran nem elég kitartó, bármit is csinál, az nem tart túlságosan soká. Lelkesedése hamar felébred új területek iránt, de hamar le is lohad.  Így állástól állásig, kapcsolattól kapcsolatig vándorolhat.
Világának fontos része az utazás. Ez ugyanis folyton új élményeket hoz. Szinte minden hetes sokat utazik, gyakran stoppal, és a legtöbbször olcsón.
A hetes a fájdalmat kerüli. Ez okozza azt, hogy legtöbbször az élet felszínén úszik. A fájdalom elkerülése érdekében a hetes kapcsolatait felszínesen tartja, és lehetőleg nem kötelezi el magát. A fájdalomtól való félelem megrémíti, jobban, mint a fájdalom maga. Persze ezt a legtöbb hetes nem ismeri be, nem látja, mivel az elkerülés igen sikeres.
A fájdalom elkerülése miatt állandóan mozgásban van, folyvást újabb élményeket űz. Így válik elbűvölő társalgóvá, szikrázó elmévé. A hetes szinte soha nincs egyedül.  A pillanat élvezete a lehetséges fájdalmas érzelmi mélységek elkerülésére szolgál. A kínzó gondolatok elől az életigenlésbe menekül, falja a jót, nem hagy időt magának a gondolkodásra.

Gyermekkor:
A hetes gyermekkorában leginkább az anyjával kapcsolatos problémák jellemzők. Kis korukban valamilyen okból nem kaptak elegendő anyai gondoskodást. Lehet, hogy korán árvaságra jutottak, betegség miatt kórházba kerültek, vagy az anyjuk lett beteg. A leggyakoribb egy kistestvér születése, aki valamilyen okból problémás, és ezért rendkívül leterheli az anyát. Az is lehetséges, hogy a kis hetesnek eredendően nagyobb volt a szeretet- és kontaktusigénye, mint amennyit az anya nyújtani tudott neki.
A gyermek hetes mindezért nem haragszik az anyjára, hanem sajnálja őt. Igen korán úgy dönt, hogy majd ő gondoskodik magáról, érzelmi szükségleteiről, kárpótolja magát a hiányzó szeretetért.
Sok hetes legnyomorultabb sorsáról is úgy mesél, hogy felvidítja a hallgatóságot. Anyját kíméli, nem akarja elszomorítani. A hetes élete gyakran egy jelzés maminak arról, hogy minden oké.

Gyengeségei:
Optimizmusát belevetíti a realitásba. Mindenről feltételezi, hogy "szép és jó", mindent rózsaszínben lát, hajlamos az öncsalásra.
Mivel kergeti az élményeket, és mindig többfélét csinál, könnyen válik felszínessé.  Munkaigényes feladatoktól húzódozik, rosszul tűri a rutinmunkát, az egyhangúságot. Ezért gyakran hagyja feledésbe merülni legjobb ötleteit is. Egy csapatban ő a kreatív, az „ötletzsák”, de nemigen számíthatunk rá a megvalósítás során. Az unalmasnak tekintett aprómunka  nem fér bele jó közérzetébe, éppúgy mint ahogyan a fájdalom és a szenvedés sem. Nem akar szembesülni semmivel, ami "rossz", a problémák elől hajlamos elmenekülni. 

A leromlás folyamata:
A hetes minél inkább menekül a fájdalom, és önmaga elől, minél jobban hajszolja az élményeket, élvezeteket annál felszínesebbé, szétszórtabbá, „fogyasztóvá” válik. Többet fogyaszt, mint amire szüksége van, és egyre kevesebb élvezetet talál benne. Egyre kevésbé képes átélni pillanatnyi élményeit, pontosan azt, amire vágyik. Egyre inkább jövőbeli élményeket, izgalmakat tervezget. Alig várja, hogy meglássa Párizst, az „Élet” fővárosát, de amikor ott van, folyton az jár a fejében, hogyan fogja mindezt elmesélni a „klubban”. Így valójában nem is éli át élményeit, nem csoda, ha kielégületlenül tér haza.
Bármit is tesz, egyre inkább úgy érzi, hogy valami másból, jobból kimarad.

Leromlott:
Leromlott állapotában a hetes mohóvá, önzővé válik.  Csak saját élvezetével törődik, mások szükségletei hidegen hagyják. Mivel már nem érdeklődik az emberek iránt, elvesztette empátiáját, a nagyszerű társalgóból, szórakoztató partnerből gátlástalan komédiássá, bohóccá válik. 
Ezen kívül elégedetlen is, könnyen csalódik, gyorsan dühbe gurul, megsértődik, ha nem kapja meg, amire vágyik. Olyan, mint a kábítószerfüggő: egyre nagyobb adaggal egyre kisebb hatást ér el. Mohósága agresszióhoz is vezethet, elvárja, hogy minden óhaja azonnal teljesüljön. Egyre fontosabbá válik számára a pénz – hiszen az élvezetek sokba kerülnek. Adósságokat halmoz fel, míg végül már sehol sincs hitele. Az emberek eltávolodnak tőle, és végül épp azzal kerül szembe, amitől a legjobban félt, önmagával és belső fájdalmával.

A személyiségfejlődés útja:
A hetesnek előbb-utóbb szembe kell néznie fájdalmával. Ha hagyja, hogy a dolgok a maguk teljességében hassanak rá – beleértve a rosszat, a szenvedést, a negatív érzéseket is – az nem jelenti azt, hogy dagonyáznia kellene a fájdalomban, önsajnálatban. Ellenkezőleg: kontrasztosabbá teszi a világot, a szépet, az örömöt fényesebbé, gazdagabbé varázsolja. Hiszen nincs fény árnyék nélkül, nappal éjszaka nélkül. 
Másrészt a hetesnek a fejlődés útján előbb-utóbb fel kell nőnie. Meg kell tanulnia felelősséget vállalni, ötletét, tervé végigkövetni a megvalósulás útján.
 
Fejlett személyiség:
Csak miután felnőtt, válhat a hetesből „Mágikus gyermek”. Olyan, aki jelen van élményeinek minden pillanatában. Kíváncsi és hálás szemmel fogadja be a világot, mélyen átéli és beépíti személyiségébe. Nincs szüksége arra, hogy hajszolja az élményeket, hiszen mindenre, amit átél élményként tud tekinteni. A maga teljességében tudja szeretni az életet – beleértve önmagát, lelke mélységeit is. Így öröme, életigenlése „ragályossá” válik, képes feltöleni a többi embert.
A fejlett hetes élvezi, ha újat tanul, szivacsként, szinte erőfeszítés nélkül szívja be a tudást.  Sokoldalú tehetségét kamatoztatni tudja, újszerű megoldásai gyakorlati érzéke, cselekvőképessége meghozza számára a sikert. És nemcsak számára: a fejlett hetes a társadalom regenerálódásának, jobb közérzetének letéteményese.

Inetegráció/dezintegráció

Példák: Rousseau, Walt Disney, Steven Spielberg,  Arthur Rubinstein, J. F. Kennedy, Demszky Gábor, Bajor Imre, Gálvölgyi János, „Sir Lancelot.” „Peter Pan” „Münchausen báró”, „Tigris” a Micimackóból.