Az enneagram felépítése: a triászok

Az embert a test, lélek és szellem egysége jellemzi. Ennek megfelelően az emberi személyiség három alapkomponense az ösztön az érzés és a gondolkodás. Az enneagram ezen alapkomponensek szerint hármas csoportokba, ún. triászokba rendezi a 9 személyiségtípust. Bármelyik típusba tartozunk is, személyiségünkben mindhárom összetevő - az ösztön az érzés és a gondolkodás – egyaránt megtalálható, és ezek állandó kölcsönhatásban állnak egymással.  A triász azt mutatja meg, hogy a személyiség működésének mely területén vannak a legnagyobb problémák.
Mindhárom triászon belül aszerint különböztetjük  meg típusokat, hogy az egyének a fő energiáikat merre irányítják. Vannak, akik főleg a külvilág felé élnek (külső pontok) - ők extrovertált személyek; mások önmagukba, befelé figyelnek és koncentrálnak (belső pontok) - őket nevezzük introvertáltnak. Ezek állnak a triász két oldalán. A közép- vagy más nevén gyökérpontban állnak azok a típusok, akik alapproblémájuktól megpróbálnak eltávolodni ("nincs, ha nem veszek róla tudomást"), illetve mindkét irányba elhatárolódni.