Hármas

Motivátor, Mágus, Sikeres, Dinamikus, Nyertes

Erősségei:Magabiztos, dinamikus energikus egyéniség, aki képes hinni önmagában. Életvidám, céltudatos és kitartó. Igen jó alkalmazkodóképessége van, könnyen megtalálja a helyét. Teljesítmény- és sikerorientált, folyamatosan törekszik önmaga fejlesztésére, arra, hogy kihozza magából a maximumot. Jó gyakorlati érzéke van, két lábbal áll a földön, könnyedén átlátja az összefüggéseket, és megtalálja a megoldást. Ezen kívül fantáziája és intuitív megérző képessége is van, ezért munkájában igen kreatív lehet.  Jó érzékkel bánik az emberekkel, képes másokat lelkesíteni, magával ragadni.
Fő indítéka: azt akarja, hogy értékeljék, elismerjék, és ő is értékesnek, kívánatosnak érezhesse magát.
Fő félelme: hogy nem elég értékes, és ha nem teljesít, ha kudarcot vall, az emberek elfordulnak tőle.
Jellemző mondata: „Sikeres vagyok”

Általános jellemzés, intrapszichés folyamatok:
A Hármas könnyen elveszti a kapcsolatot érzelmeivel, valódi lényével. Mellőzi, semmibe veszi érzéseit, vágyait, hogy hatékonyabban tudjon működni. Úgy gondolja, hogy önmagában nem elég értékes, ahhoz, hogy szeressék, megbecsüljék, folyamatosan teljesítenie kell. Ezért hajtja a sikert, az elismerést. Ki akar emelkedni a többi ember közül, pozitív visszajelzéseket akarnak kapni. Ezért igen keményen képesek dolgozni, hajlamosak lehetnek a munkalkoholizmusra. Igen fontos számukra az elismerés, ezért igen jól alkalmazkodnak, megfelelnek az elvárásoknak. Az egyszerű megbecsülésnél azonban többre van szükségük: ki akarnak emelkedni, hogy elnyerjék a többi ember csodálatát. Ebben segíti őket gyakorlatiasságuk, intuitív és átlátó képességük. Kiváló „csapatjátékosok” lendületük magával ragadja a többieket is, azonban hajlamossá válhatnak a versengésre és a karrierizmusra.

Gyermekkor:
Korán megtanulták a család, gyakran az anya elvárásait és álmait teljesíteni. A hármasok rendszerint erősen kötődtek az anyjukhoz, hamar megtanulták, hogy ráhangolódjanak az anya vágyaira, reményeire, akár tudattalan elvárásaira. Gyermekként főként teljesítményért jutalmazták, dicsérték, értékelték őket. Máskor az anyai elvárásokat nem is kellett konkrét formában kimondani, hiszen a gyerek különlegesen fejlett intuitív képességeivel megérezte, mivel okozhat örömet anyjának, mivel járhat a kedvében. Sok hármas arról számol be, hogy a szokásos értelemben véve nem is volt gyermekkoruk. Ha apjuk elment, kilépett a családból nekik kellett átvállalni a háztartás, a testvérek felnevelésének számos terhét. Más családokban az iskolai teljesítmény központi szerepet kap, s a gyerek állandó teljesítésre, sőt túlteljesítésre kényszerül. Máshol a kis Hármas egy rendkívül sikeres, híres szülő vagy egy különlegesen tehetséges testvér árnyékában él, ez kényszeríti túlteljesítésre.

Gyengeségei:
A Hármasok tehát hamar megtanulják, hogy nem önmagukért szeretik őket, hanem azért a termékért, amit produkálnak. Nem hisznek abban, hogy önmagukba értékesek, önmagukért szerethetők. Ehelyett más módon akarják érvényesíteni magukat. Ahelyett, hogy azt mondanák: „szeress azért, ami vagyok”, a hármas így szól: „szeress azért, amit csinálok”. Kompetenciát és maximális hatékonyságot várnak el maguktól, eredményeikért, teljesítményük minőségéért értékelik önmagukat.
Miközben a hármas rohan a produktivitás felé, valójában menekül az érzései elől. Könnyen alakulhatnak ki problémái az intimitással. A hármasnak mindig vannak barátai, hiszen szórakoztató, jó társasági ember, aki tud szeretni, és hajlandó tenni másokért. Kapcsolatai azonban gyakran felszínesek, és nem is mindig hosszú életűek. Ha körülményei úgy alakulnak, és szétsodorja őket az élet, a hármas ritkán tesz erőfeszítéseket régi kapcsolatainak ápolására.
A hármasok gyakran azonosulnak munkájukkal. Kifelé figyelnek, kitalálják, hogy mi az, amit mások nagyra értékelnek, és úgy formálják magukat, hogy rendelkezzenek ezekkel a tulajdonságokkal. Úgy építik fel életüket, hogy egyre inkább úgy érzik: szerepük azonos velük.

A leromlás folyamata:
Ha a hármas nem kapja meg a kellő megbecsülést és elismerést, egyre inkább kudarckerülővé, versengővé válik, hajlamos lesz az összehasonlítgatásra Ha önbizalma sérül, egyre jobban kezdi hajszolni a sikert, a karrieren kívül már semmi nem érdekli.
Az önbizalommal telt, sikerorientált hármas hatékonyan kommunikál, jó – gyakran önironikus – humorérzékkel rendelkezik, szívesen segít másoknak. Elég biztos önmagában ahhoz, hogy őszinte elismerésben és figyelemben részesítse a többi embert. Ezért vonzó, személyes varázsa van, képes erősíteni a csapatszellemet. Munkájába is mer fantáziát, kreativitást vinni, újító szellemű.
Minél inkább erőt vesz rajta a félelem, hogy értéktelen, méltatlan, annál jobban kiszolgáltatottá válik, függni kezd a külvilág elismerésétől.  Már nemcsak kitűnni akar, fontos számára, hogy kiválóságát észrevegyék. Egy társas összejövetelen a Hármas  öt percen belül elmondja, hogy mi a foglalkozása, miket csinál.
Egyre jobban zavarják az érzések, már szinte semmi más nem mozgatja, mint a karrier, a siker, az elismerés. Eltávolodik saját érzéseitől, és egyre kevésbé tudja, hogy ki is ő valójában. Ahelyett, hogy továbbra is fejlesztené önmagát, kialakít egy külvilágnak szánt kedvező képet, és a továbbiakban ahhoz igazodik, sőt, azonosítja magát vele. Játszik egy szerepet, miközben tudja, hogy a szerep nem igaz, mégis teljes odaadással alakítja. Megérző, intuitív képessége most már abban nyilvánul meg, hogy tudja, hogyan juthat el közönségéhez. Ha negatív visszajelzést kap, képes arra, hogy mondat közben változtassa meg szövegét.
Jellemzőjükké válik az A típusú viselkedés: számtalan feladatot végeznek egyszerre. Miközben vezetik autójukat, a szivargyújtóba csatlakoztatott villanyborotvával borotválkoznak, nyelvlecke kazettát hallgatnak a magnón, beszélnek a mobil telefonon és diktafonra mondanak egy levelet.
Az összehasonlítgatás, versengés átalakítja kapcsolatait, kezdi stratégiai szempontok szerint megválogatni „barátait”, fokozott erőfeszítéseket tesznek önmaguk népszerűsítésére. Mások elől elzárják az információt, s a csapatszellem helyett is önmaguk „fényezése” válik egyre fontosabbá.

Leromlott:
A leromlott Hármas szüntelenül azzal foglalkozik, hogy mit gondolnak róla mások. Már ránőtt az álarc, egyfajta mesterkéltség, érzelmi üresség jellemzi. Egyre nagyobb nehézségei vannak érzelmei puszta felismerésével is.
Olyannyira alkalmazkodik az elvárásokhoz, hogy nemigen fejezi ki személyes meggyőződését, ha ugyan van még ilyen neki. Egyre fontosabbá válik a látszat, a divat, a státusz-szimbólumok birtoklása.
Célja elérése érdekében manipulálni kezdi az embereket, nehezebben köt barátságot, és egyre gyakoribbak összeütközései, mivel lekezelően gúnyosan kezd bánni másokkal, sőt, arrogánssá önelégültté válik, intrikákba bonyolódik, irigykedik a sikeresebbekre. A hatékonyság nevében a hármas durván keresztülgázol bárkin. Lelkiismerete egy cseppet sem befolyásolja, hazudik önéletrajzában, magáénak tulajdonítja a másik munkáját. És paradox módon éppen azt éri el, amit mindenáron el akar kerülni: kudarcot vall, elfordulnak tőle az emberek.

A személyiségfejlődés útja:
A hármasoknak meg kell tanulniuk felfedezni érzéseiket, és őszintén szembenézni velük. Azonban a hármasok az idő folyamán olyan soká halogatták az érzelmeikkel való szembenézést, hogy egyre nehezebben tudnak hozzájuk férni. Nekik a legrosszabb az önismeretük, nagyon nehezükre esik, hogy megismerjék, kik is ők valójában. Azonban a fejlett személyiség elérése érdekében nem spórolhatják meg az önismereti munkát. A legnagyobb kihívást az jelenti a számukra, hogy igazi érzelmeik és értékeik alapján építsék fel önmagukat. Meg kell találniuk saját belső elveszett gyermeküket, és biztosítani arról, hogy egyedülálló megismételhetetlen értékes személy.

Fejlett személyiség:
A fejlett hármas pozitív önértékelése, önbecsülése valódi, mások véleménye nem tudja befolyásolni. Képes – a realitások talaján – elfogadni és méltányolni önmagát. Ezáltal hitelessé, belülről vezéreltté válik. Felelősséget vállal azért is, hogy továbbfejlessze valódi önmagát – ebbe tehetségének és képességeinek fejlesztése éppúgy beletartozik, mint gyengeségeinek, korlátainak elfogadása. Gyengédséggel és szeretettel képesek figyelni másokra, és elősegíteni önelfogadásukat, fejlődésüket egyaránt. Alkalmazkodóképességükkel, helyzetfelismerésükkel, kiváló kommunikációs képességükkel elfogadó, önironiára hajló humorukkal minden eddiginél jobban képesek lesznek motiválni, segíteni, serkenteni másokat, összekovácsolni egy nagyszerű csapatot. Paradox módon minél kevésbé áhítoznak az elismerésre és sikerre, annál sikeresebbek lehetnek, példát adva másoknak is.

Inetgáció/dezintegráció

Példák: John F. Kennedy, Jimmy Carter, Bill Clinton, Arnold Schwarzenegger, Shirley McLaine,  Friderikusz Sándor, Geszti Péter, Gyurcsány Ferenc, Nyuszi a Micimackóból, Lady Machbeth, Jago az Othellóból.