Ösztönös triász – düh pontok – 8, 9, 1

Az ebbe a csoportba tartozó emberek alapproblémája az ösztönös, belülről fakadó, autonóm cselekvés és a társadalmi megfelelés közötti ellentét kezelése. Rendkívül fontos számukra az  az önállóság érzése. Befolyásolni akarják a világot, de legalábbis azt akarják, hogy a külvilág ne befolyásolja őket. Problémájuk van a düh, a harag, az agresszió kifejezésével.
A nyolcas (külső pont) énhatárai elsősorban kifelé irányulnak. Állandó erőfeszítést tesz annak érdekében, hogy a külvilág befolyását elhárítsa, erős védőpajzsot alakít ki. Dühét agresszióját átéli, és ki is fejezi. Az egyes (belső pont) sokkal több energiát fordít belső határainak fenntartására, ösztönkésztetéseinek visszaszorítására. Tökéletességre törekszik, pontosan tudja, mi a helyes, dühét csak akkor fejezi ki, ha az igazolható. A kilences (gyökérpont) mindkét irányban, kifelé és befelé is igyekszik fenntartani énhatárait. Dühéről, agresszív késztetéseiről egyszerűen nem vesz tudomást, rendkívül megértő, kerüli a konfliktusokat, viszont rendkívül makaccsá, ellenállóvá válik, ha úgy érzi, hogy befolyásolják.