Artemisz - az önálló független nő

Az Istennő
Artemisz (a rómaiaknál Diana) a vadászat és a Hold istennője, Apollon ikertestvére. Anyja Létó, titánok leánya.  Mikor Héra, Zeusz felesége, tudomást szerzett a terhességről féltékeny dühében üldözte, el akarta pusztítani a terhes asszonyt. Létó egy kopár szigeten lelt menedéket, itt szülte meg gyermekeit, először Artemiszt, akinek azonnal segédkeznie kellett ikertestvére Apollon születése körül. (Ezért vált Artemisz a vajúdó nők pártfogójává). Artemisz leánytársaival, a nimfákkal járta az erdőt, független volt és szabad. Segítette a bajbajutott vadászt, megvédte anyját és több égi és földi nőt, akin erőszakot akartak tenni. Segített mindenkinek, aki hozzá fordult védelemért.

A földi nő
Artemisz tehát a független női lélek megtestesítője. Öntudatos, hű önmagához. Képes a fontos dolgokra koncentrálni, elkötelezetten halad előre saját útján. Önbizalma nem szorul külső megerősítésre, férfi nélkül is egész embernek érzi magát. Éppen ezért képes helytállni a férfihierarchiában, elfogadja, sőt élvezi a versengést. Céltudatos és kitartó, képes mindent alárendelni céljai elérésének. Harcos természet, aki rendkívül fejlett igazságérzettel rendelkezik. Képes érvényesíteni érdekeit, és bátran kiáll igaza mellett. Egyúttal elszántan védelmezi mások érdekeit is. Szolidaritást vállal a gyengébbekkel, elnyomottakkal, szívesen tanítja, vezeti a fiatalokat. 

Gyermek- és ifjúkora
Az Artemisz-tulajdonságok már kisgyermekkorban korán megjelennek. Az Artemisz-kislány vidám pajkos, felfedező természetű. Olyan, mint egy "zsák bolha", egy percig nem marad nyugton, mindenre kíváncsi, mindent maga, egyedül akar megismerni. Később kisiskolás korában inkább fiúkkal barátkozik, versenyt fut, fára mászik, benne van minden csínytevésben. A serdülő Artemisz akaratos, lázadó természetű. Minden tiltásra, korlátozásra ellenállással, daccal válaszol, és halálosan idegesíti, ha féltik. Az iskolában azzal foglalkozik, ami érdekli - abban magasan kiemelkedő teljesítményre is képes - viszont elhanyagol mindent, ami nem áll érdeklődése középpontjában. Az iskolán kívül szívesen kipróbál mindent, szeret sportolni - különösen az extrém sportok vonzzák, - imádja a természetet, élvezi a mozgást. Ha versenysportot választ, kitartó, bátor és mindenáron győzni akar.  Felfedező kedve néha rossz társaságba sodorja, azonban nem kell túlzottan félteni, mivel nemcsak szülei, hanem a kortárs csoportok sem tudják befolyásolni öntörvényű személyiségét.

Viszonya a munkához
Artemisz számára rendkívül fontos a munka, a hivatás.  Jól megállja a helyét a férfihierarchiában, férfi módon élvezi a versengést. Képes munkájának, céljainak mindent alárendelni. Mégis, megalkuvást nem tűrő személyisége, harcos igazságérzete miatt egy nagyvállalati hierarchiában előbb-utóbb szinte biztosan konfliktusok kereszttüzébe kerül. Ugyanis alapvetően nonkonformista, a tradíciók halálosan idegesítik, a szabályokat is csak addig tiszteli, amíg hasznosnak tartja őket. A jó cél érdekében minden komolyabb megfontolás nélkül hágja át őket.
Artemisz tehát inkább egy magánvállalkozás, kis- vagy középvállalat keretei között érzi jól magát, ahol nagyobb befolyása van maguknak a szabályoknak kialakítására illetve módosítására. Első számú vezetőként is igen jól megállja a helyét. Nem nyomasztja a felelősség, az új feladatoktól, kihívásoktól megtáltosodik, hatalmas a munkabírása, a feladatok megoldásában kreatív és fáradhatatlan. Azonban csak olyan feladatot vállal, amiben hisz. Ha kereskedő, akkor csak olyan terméket árusít, amit ő maga is megvásárolna, amit jó szívvel lehet ajánlani a vevőnek. Soha nem fog - mert nem akar - frizsidert eladni az eszkimóknak. Ami mellett elkötelezi magát, abban általában sikeres is, a kudarcok nem törik le, sőt újult erőt kölcsönöznek neki.
Kitűnően megállja a helyét a jogi pályán is. Azonban csak olyan ügyet vállal, aminek igazáról meg van győződve. A politikusnők között is számos Artemiszt találunk. Ő az, aki igazán hisz abban, amit mond, szívvel lélekkel küzd az ügyért, amiben hisz. A mellébeszélés, köpönyegforgatás távol áll tőle. Éppen ezért könnyen áldozatul eshet a pártpolitikai csatározásoknak. Pártpolitikai érdekből, a frakciófegyelem nyomására ugyanis sohasem fog olyan törvényjavaslatot megszavazni, amivel szakmailag nem ért egyet, vagy ami elveivel ellenkezik. Harcos igazságérzete inkább civil szervezetek vezetésére teszi alkalmassá: a nőszervezetekben, környezetvédőknél, emberi-jogi szervezetekben, a szegények, elesettek, hajléktalanok érdekeit védő egyesületekben számos Artemisz-nőt találunk, gyakran választott vezetőként.

Párkapcsaolat, házasság
Párkapcsolataiban Artemisz sosem tud oly mértékben elköteleződni egy férfi mellett, hogy önállóságát, saját céljait feladva, párjának szentelje életét. Magánéletében egészen másfajta mintát követ. Önálló, független nőként másodlagosnak tekinti a párkapcsolatokat, az elfoglalt férfiakhoz hasonlóan kalandokat keres, melyek számára a felüdülés, feltöltődés, kikapcsolódás eszközei.

Ha stabil, állandó kapcsolatra vágyik, akkor sem gondol feltétlenül a férjhez menésre, inkább az élettársi kapcsolatokat kedveli, melyek nagyobb függetlenséget biztosítanak számára. Párjának csak olyan embert fogad el, akivel két ember egyenrangú és egyenjogú bajtársi szövetsége megvalósítható. Kerüli a domináns, uralkodni vágyó férfiakat, de maga sem akar uralkodni, az meg egyenesen idegesíti, ha a férfi gondoskodó, anyáskodó magatartást vár el tőle. Olyan férfit keres hát, akivel azonos intellektuális szinten áll, és egyiküknek sem kell felnézni a másikra. Nem tűri, ha korlátozzák függetlenségét, de ő sem akar birtokolni, mellette a férfi bátran önmaga lehet.

Már gyermekkorától kezdve sok fiúbarátja van, ez a későbbiek során sem változik. Férfibarátainak egyikével - minden különösebb lángolás vagy romantika nélkül - pajtási, bajtársi házastárssá választják egymást. A házastársak őszintén szeretik, tisztelik, segítik egymást, a mélyebb intimitásnak azonban kevés szerepe van. Problémát okozhat, ha Artemisz versengő hajlama a házasságban is felszínre kerül. Ilyenkor ugyanis az élet minden területén rivalizálni kezdenek. Nemcsak a szakmai sikereket, hanem a családi élet minden területét - a háztartási munkától a gyermeknevelésig - áthatja a folytonos rivalizálás. A házasság ilyenkor könnyen felbomlik, azonban a rivalizálás megszűntével az Artemisz-nők gyakran válás után is jó viszonyban maradnak volt férjükkel.

Gyermekével
Egy Artemisz-nő - bár nagyon szereti a gyerekeket, nem érzi fogyatékosnak magát, ha nem születik gyereke. Gyakran nehezen viseli a terhességet, a gyermekágy, a szoptatás időszakát - hiszen nincs ereje teljében, és függetlensége is korlátozódik. Ezen kívül csecsemő gyermeke mellett nem érzi elég jó anyának magát, mivel nem élvezi annyira a "babázást", mint ahogyan a - társadalmi, környezeti elvárásoknak megfelelően - elvárják tőle, illetve ő is elvárná önmagától. Ezért - talán életében először - elbizonytalanodik. Igazán jó anyává válik azonban rögtön, amint gyermekei cseperedni kezdenek. Felszabadultan, gondtalanul játszik velük, elősegíti önállósodásukat, fejlődésüket. Nem aggodalmaskodik, nem félti őket túlságosan. Ha védelemre van szükségük, harcol értük mint egy anyamedve, de sokkal inkább megtanítja őket arra, hogyan védjék meg magukat. Nem telepszik rájuk, hagy nekik levegőt, engedi, hogy saját útjukat járják.

Árnyoldalai
A szélsőségesen Artemisz típusú nő árnyoldalai - miként erősségei is - a személyiségben rejlő férfias vonásokból származnak. Artemisz - különösen a férfiakban - megveti a gyengeséget, sebezhetőséget. Hiányzik belőle a gyengédség, az odaadás, a feltétel nélküli elfogadás, ezért egész életében szenvedhet a mély kapcsolatok, az intimitás hiányától. A női oldal elutasítása szexuális zavarok forrása lehet.
Ha egy Artemisz-nő nem találja meg céljait, sikertelen, elveszti önbizalmát. Ha a társadalom, a környezet hatására céljait feladva a hagyományos női szerepekbe kényszerül, akkor az unalom, a "stresszhiányos stressz" alig elviselhető szenvedést okozhat a számára. A bezártság, a családi, háztartási szerepek monotóniája frusztrációt, sőt depressziót eredményezhet. Legrosszabb esetben - ha nem tud kitörni - Artemisz lázadása önpusztításba fordulhat, és az alkohol vagy drog  nyújthat kétes értékű menekvést.
Versengő, rivalizáló hajlama, nagyfokú teljesítményorientációja néha agresszióval, sőt tomboló dühvel párosulhat. Dühe mindig férfiak ellen irányul - elvakult feministaként ellenségnek tekintheti az egész férfinemet. Testi- pszichoszomatikus - betegségei is "férfibetegségek": magas vérnyomás, sőt, infarktus is jelentkezhet.

Judit - a hús-vér Artemis - töténetét itt olvashatod